Vyúčtovanie pracovnej cesty SZČO

Cestovné náhrady SZČO majú mierne odlišnosti oproti cestovným náhradám zamestnancov ako napr.:

  • SZČO nemajú nárok na vreckové na pracovnej ceste
  • Nárok na náhradu za spotrebované pohonné látky majú iba pri použití vlastného osobného motorového vozidla
  • Pre výpočet náhrady za spotrebované pohonné látky nie je možné použiť cenu zo Štatistického úradu SR, ale je potrebné disponovať dokladom o kúpe pohonných látok
  • Nárok na náhradu za každý 1 km jazdy majú iba pri použití vlastného osobného motorového vozidla a ak nebolo toto vozidlo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka

Vyúčtovanie pracovnej cesty je určené hlavne pre zamestnancov, prostredníctvom ktorého si nárokujú od svojho zamestnávateľa preplatenie cestovných náhrad, ktoré vznikli v súvislosti s ich pracovnou cestou.

Vyúčtovanie pracovnej cesty v našej aplikácií slúži pre SZČO primárne ako podklad o tom, že sa pracovná cesta uskutočnila a na výpočet stravného a náhrad pri použití vlastného osobného motorového vozidla.

© 2023 Endpoint s. r. o. Želáme vám ešte pekný deň.