Detaily cestovného príkazu

Každý cestovný príkaz má niekoľko detailov, z ktorých niektoré sú povinné a iné zas nepovinné a sú iba na informovanie ľudí, ktorí ho budú vidieť.

Číslo príkazu

Číslo predstavuje poradové číslo cestovného príkazu v špecifickom formáte, kde je uvedený rok a poradové číslo v celom účte. Toto číslo môže vyzerať napríklad CP-2023-0001. Toto číslo môžete zmeniť na čokoľvek iné.

Účel

Predstavuje krátky súhrn, prečo sa má pracovná cesta udiať.

Miesto výkonu

Predstavuje mesto/adresu a krajinu, kam sú účastníci vyslaní.

Približné trvanie

Toto je orientačné trvanie pracovnej cesty. Keďže každý z účastníkov môže cestovať z iného miesta, ich časy začiatku a konca sa môžu líšiť. Každopádne, predbežný čas bude každému účastníkovi predvyplený a môžete ho zmeniť.

Poznámka

Ide len o informáciu pre vás alebo ostatných, ktorí uvidia tento cestovný príkaz v rozhraní. Nebude zobrazená na PDF súbore.

Dátum vyslania

Predstavuje dátum, kedy boli účastníci daného príkazu vyslaní na pracovnú cestu.

Trvanie práce

Je orientačný čas pre účastníkov, kedy majú byť na mieste výkonu práce, aby si vedeli naplánovať cestu.

Prvý účastník

Pri vytvorení cestovného príkazu môžete zvoliť, kto bude pridaný ako prvý účastník cestovného príkazu. Tomuto účastníkovi budú automaticky nastavené niektoré detaily, podľa typu cesty (tuzemská/zahraničná) a podľa jeho vlastných nastavení (preferované vozidlo).

Prečítajte si viac o účastníkoch.

© 2023 Endpoint s. r. o. Želáme vám ešte pekný deň.