Účastníci

Každý človek, ktorý sa zúčastní na rovnakej pracovnej ceste by mal figurovať v zozname účastníkov cestovného príkazu. Uľahčíte si tým prácu, že nemusíte pre každého vytvárať cestovný príkaz zvlášť a budete vidieť v akom stave sú vyúčtovania účastníkov. Navyše účastníci budú mať prístup k novým nástrojom ako je kopírovanie presunov od spolucestujúcich.

Každý účastník ma svoje vyúčtovanie, ktoré si môže spravovať sám, alebo to za neho môže robiť Administrátor alebo Manažér.

Pridanie účastníka

Účastníka môžete pridať do ktoréhokoľvek cestovného príkazu bezohľadu na jeho stav.

Kroky:

 1. Vo vašom účte Služobky choďte na stránku Cestovné príkazy.
 2. Na stránke Cestovné príkazy kliknite na cestovný príkaz, ktorému chcete pridať účastníka.
 3. V sekcií Účastníci kliknite na Pridať účastníka.
 4. Zvoľte osobu, ktorá sa má zúčastniť a vyplňte ostatné detaily účasti.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vytvorenie vyúčtovania

Každý účastník si musí vytvoriť sám, alebo mu musí vyúčtovanie vytvoriť niekto iný.

 1. Vo vašom účte Služobky choďte na stránku Cestovné príkazy.
 2. Na stránke Cestovné príkazy kliknite na cestovný príkaz, v ktorom chcete účastníkovi vytvoriť vyúčtovanie.
 3. V sekcií Účastníci kliknite vybranému človeku na tlačidlo Vytvoriť vyúčtovanie.

Úprava účastníka

Ak chcete vykonať zmeny už v pridanom účastníkovi, môžete tak urobiť pokiaľ nie je jeho vyúčtovanie uzatvorené.

Kroky:

 1. Vo vašom účte Služobky choďte na stránku Cestovné príkazy.
 2. Na stránke Cestovné príkazy kliknite na cestovný príkaz, ktorému chcete upraviť účastníka.
 3. V sekcií Účastníci kliknite na kontextové menu (tri bodky) vpravo pri účastníkovi.
 4. Kliknite v menu na možnosť Upraviť detaily.
 5. Zmeňte detaily účasti podľa potreby.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zrušenie účasti

Ak už nechcete aby sa daný človek zúčastnil na pracovnej ceste, môžete mu jednoducho zrušiť účasť.

Kroky:

 1. Vo vašom účte Služobky choďte na stránku Cestovné príkazy.
 2. Na stránke Cestovné príkazy kliknite na cestovný príkaz, ktorému chcete danej osobe zrušiť účasť.
 3. V sekcií Účastníci kliknite na kontextové menu (tri bodky) vpravo pri účastníkovi.
 4. Kliknite v menu na možnosť Zrušiť účasť.
© 2023 Endpoint s. r. o. Želáme vám ešte pekný deň.