Vytvorenie a úprava cestovných príkazov

Cestovný príkaz môžete vytvoriť alebo upraviť informácie ako účel, trvanie zo zoznamu Cestovných príkazov vo vašom účte Služobky.

Vytvorenie príkazu

Kroky:

 1. Vo vašom účte Služobky choďte na stránku Cestovné príkazy.
 2. Na stránke Cestovné príkazy kliknite na tlačidlo Vytvoriť príkaz.
 3. Zadajte účel, trvanie spolu s inými detailami.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Kopírovanie príkazu

Aby ste ušetrili čas, keď vytvárate nový príkaz, môžete ho skopírovať ak je podobný.

Keď príkaz kopírujete máte možnosť nastaviť, kedy nový cestovný príkaz začína. Ďalej máte možnosť zvoliť, či sa skopírujú:

 • účastníci
 • vyúčtovania

Všetky súvisiace dátumy v účastníkoch a vyúčtovaniach sa posunú, tak aby sedeli s dátumom začiatku nového príkazu. Ak ani jednu možnosť nezvolíte, ostanú v novom príkaze prázdne a môžete ich pridať ručne.

Kroky:

 1. Vo vašom účte Služobky choďte na stránku Cestovné príkazy.
 2. Na stránke Cestovné príkazy kliknite na cestovný príkaz, ktorý chcete skopírovať.
 3. Zadajte dátum kedy sa má nový cestovný príkaz začínať a potom kliknite na Kopírovať.
 4. Upravte detaily cestovného príkazu podľa potreby.

Úprava príkazu

Potom ako ste vytvorili cestovné príkazy ich môžete upraviť, pokiaľ neboli uzatvorené všetky vyúčtovania účastníkov.

Kroky:

 1. Vo vašom účte Služobky choďte na stránku Cestovné príkazy.
 2. Na stránke Cestovné príkazy kliknite na cestovný príkaz, ktorý chcete upraviť.
 3. Upravte detaily cestovného príkazu podľa potreby.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zmazanie príkazu

Keď zmažete cestovný príkaz, je permamentne odstráneny zo Služobky. Zmazané príkazy nemôžu byť obnovené. Ak príkaz zmažete, budú zmazané aj všetky súvisiace vyúčtovania a účastníci.

Kroky:

 1. Vo vašom účte Služobky choďte na stránku Cestovné príkazy.
 2. Na stránke Cestovné príkazy kliknite na cestovný príkaz, ktorý chcete upraviť.
 3. Vo vrchnej časti príkazu kliknite na kontextové menu Viac akcií.
 4. Kliknite na zmazať príkaz.
 5. Uistite sa, že naozaj chcete zmazať cestovný príkaz a kliknite na Zmazať príkaz.
© 2023 Endpoint s. r. o. Želáme vám ešte pekný deň.