Detaily účastníka

Keďže účastník môže začínať a končiť pracovnú cestu na iných miestach ako svoje pracovisko a v iných časoch ako je predbežné trvanie pracovnej cesty, môžu sa nastaviť práve v jeho detailoch. Navyše sa v detailoch definuje niekoľko dôležitých náležitostí ako sú:

 • typ a suma preddavku
 • sadzba vreckového
 • navrhovaná doprava
 • prerušenia

Je doprava, ktorú navrhuje zamestnávateľ. Dostupné možnosti sú:

 • Autobus
 • Firemné / Súkromné vozidlo
 • Iná doprava
 • Lietadlo
 • Loď
 • Pešo
 • Taxi
 • Vlak

Ak je účastník pridávaný ako Prvý účastník automaticky navolí sa mu preferované vozidlo ak ho má nastavené. Ak preferované vozidlo nastavené nemá, bude mu v účasti nastavená Iná doprava.

Začína alebo končí v inom čase než cestovný príkaz

Môže byť nastavený rozdielny čas od času uvedeného v predbežnom trvaní cestovného príkazu. Tieto časy budú predvyplnené pri vytváraní presunov.

Začiatok alebo koniec v iných miestach ako pracovisko

Ak človek začína/končí svoju cestu v iných miestach ako je pracovisko, može ich zaznačiť tu. Tieto miesta mu budú potom predvyplnené pri vytváraní presunov.

Preddavok

Preddavok predstavuje typ a v niektorých prípadoch aj sumu, ktorú poskytol zamestnávateľ dopredu. Dostupné možnosti sú:

 • Bez preddavku
 • Hotovosť
 • Bankový prevod
 • Firemná platobná karta

Pri zvolení Hotovosti alebo Bankového prevodu musí byť zadaná aj suma v eurách. Pri zahraničnej pracovnej ceste musí vyslaná osoba dostať preddavok, prípadne jej musí byť poskytnutá firemná platobná karta.

Prerušenia

Sú časové obdobia, kedy sa osobe nezapočítavajú do času kedy majú nárok na stravné.

© 2023 Endpoint s. r. o. Želáme vám ešte pekný deň.