Čo je cestovný príkaz?

Cestovné príkazy predstavujú každú pracovnú cestu. Ak na pracovnú cestu niekoho vysielate, mali by ste ju vytvoriť už pred jej začatím, aby mal vyslaný človek všetky informácie.

V Služobke každý cestovný príkaz obsahuje, základné informácie o pracovnej ceste:

 • za akým účelom sa ide na pracovnú cestu
 • kam sa cestuje
 • koľko bude predbežne trvať
 • kto sa zúčastní pracovnej cesty

Zoznam cestovných príkazov

Zoznam cestovných príkazov si zobrazíte kliknutím na “Cestovné príkazy” v navigácii. Tu máte k dispozícii aj niekoľko filtrov, ktoré môžete využiť pri hľadáte špecifický príkaz.

V ďalšej sekcií si ukážeme ako sa cestovné príkazy vytvárajú.

Stav príkazu

Aby sa príkazy dali rýchlo na pohľad odlíšiť majú 2 typy stavov:

 • Prvý stav je určený podľa toho, či pracovná cesta už prebehla, môže mať tieto hodnoty:
  • Naplánovaný
  • Prebieha
  • Prebehol
 • Druhý stav je určený podľa toho, či vyúčtovania všetkých účastníkov boli uzavreté. Môže nadobudnúť tieto hodnoty:
  • Nevyúčtovaný
  • Čiastočne vyúčtovaný (nastane ak aspoň jedno vyúčtovanie nie je uzatvorené)
  • Vyúčtovaný
© 2023 Endpoint s. r. o. Želáme vám ešte pekný deň.