Schvaľovanie vyúčtovaní

Aby ste predišli chybám a posielaniu dokumentov má každý účet Služobky k dispozícii schvaľovanie vyúčtovaní. Proces schvaľovania si môžete pomocou nastavení účtu prispôsobiť fungovaniu vašej firmy, aby ste mali všetko pod kontrolou.

Vyžiadanie schválenia

Účastník, manažér alebo administrátor môžu vyžiadať schválenie vtedy, keď vyúčtovanie obsahuje všetky podklady nutné na vyúčtovanie. Schválenie vyúčtovania je možné vyžiadať, iba ak vyúčtovanie nie je uzatvorené.

Kroky:

 1. Prejdite na detail vyúčtovania
 2. V pravom stĺpci vyúčtovania na vrchu nájdite sekciu Schvaľovanie
 3. V tejto sekcií kliknite na tlačidlo Vyžiadať
 4. Zobrazí sa vám kontextová ponuka, kde môžete zaškrtnúť jedného alebo viacerých manažérov alebo administrátorov účtu od ktorých chcete vyžiadať schválenie

Zvoleným osobám bude odoslaná e-mailová notifikácia, ktorá im oznámi, že bolo od nich vyžiadané schválenie daného vyúčtovania. Pri vyžiadaní schválenia sa automaticky vyplní pole Podklady odovzdané dňa

Zrušenie schvaľovania

Niekedy sa môže stať, že označíte niekoho, od koho nepotrebujete schválenie. Dokážete vaše vyžiadanie odvolať takto.

Kroky:

 1. Prejdite na detail vyúčtovania
 2. V pravom stĺpci vyúčtovania na vrchu nájdite sekciu Schvaľovanie
 3. V tejto sekcií kliknite na tlačidlo Vyžiadať
 4. Odškrtnite ľudí, od ktorých nepotrebujete schválenie

Po odškrtnutí ľudí v zozname už nebudú môcť napísať ich zhodnotenie k danému vyúčtovaniu.

Napísanie zhodnotenia

Ak ste manažér alebo administrátor a bolo vo vyúčtovaní od vás vyžiadané schválenie môžete napísať zhodnotenie.

Kroky:

 1. Prejdite na detail vyúčtovania
 2. Vo vrchnej časti uvidíte “Bolo od vás vyžiadané schválenie tohto vyúčtovania.” a kliknutím na tlačidlo Začať zhodnotenie vyvoláte dialóg, kde môžete zanechať vaše hodnotenie.
 3. Napíšte komentár k vášmu zhodnoteniu a vyberte jednu z možností zhodnotenia*
 4. Kliknite na Uložiť, aby ste odoslali vaše zhodnotenie

Po odoslaní zhodnotenia, bude osobe, ktorej patrí vyúčtovanie doručená notifikácia o zhodnotení.

*Možnosti zhodnotenia:

 • Komentovať - Odošlete všeobecnú spätnú väzbu bez výslovného schválenia.
 • Schváliť - Odošlete spätnú väzbu a schválite vyúčtovanie.
 • Vyžiadať zmeny - Odošlite spätnú väzbu, ktorú je potrebné vyriešiť pred schválením vyúčtovania.

Nastavenia schvaľovania

 • Vyžadovať schválenie pred uzatvorením vyúčtovania - ak je toto nastavenie zapnuté, musí vyúčtovanie obsahovať aspoň jedno schválenie. Administrátor môže vždy toto nastavenie obísť a vyúčtovanie uzavrieť. Predvolene vypnuté.
© 2023 Endpoint s. r. o. Želáme vám ešte pekný deň.