Stravné

Nárok na stravné účastníka na pracovnej ceste sa prepočítava na základe presunov z vyúčtovania. Stravné sa prepočítava po každej zmene v presunoch.

Pri prepočte stravného sa vychádza:

  • z prvého a posledného presunu, na základe ktorých sa určuje skutočné trvanie pracovnej cesty,
  • z presunov, ktoré prerušujú pracovnú cestu až do ďalšieho presunu, na základe ktorých sa vymedzuje čas, kedy sa neprepočítava stravné,
  • z prechodov hraníc, ktoré sa určujú pri zadávaní presunu, na základe ktorých sa určuje čas strávený v jednotlivých krajinách,
  • z prerušení pracovnej cesty, ktoré boli zadané v cestovnom príkaze pre daného účastníka, na základe ktorých sa vymedzuje čas, kedy sa neprepočítava stravné,

Pre prepočet stravného na zahraničnej pracovnej ceste je potrebné uviesť v presunoch všetky prechody hranicami, aby bol správne prepočítaný čas v jednotlivých krajinách. Pokiaľ nebudú zadané všetky prechody hranicami, stravné nemusí byť správne prepočítané.

Po prepočte stravného ma používateľ k dispozícii zaznamenať poskytnuté stravovanie na pracovnej ceste prostredníctvom možnosti Označiť zabezpečenú stravu

Pokiaľ účastník má v profile nastavenú možnosť Nepočítať stravné, prepočet stravného nebude prebiehať vo vyúčtovaniach.

Pokiaľ pracovná cesta trvala dlhšie ako 1 týždeň, prepočet stravného prebieha na pozadí z dôvodu náročnosti prepočtu. Preto je potrebné po zmenách v presunoch obnoviť stránku, aby sa zobrazili prepočítané údaje.

© 2023 Endpoint s. r. o. Želáme vám ešte pekný deň.