Uzavretie vyúčtovania

Keď už vyúčtovanie považujete za hotové je k dispozícii možnosť ho uzatvoriť, aby sa v ňom nemohli vykonať žiadne ďalšie zmeny. Po uzatvorení sa nebudú dať pridávať a ani upravovať, presuny, výdavky…

Je možné, že sa niekedy vyskytne chyba a preto môžete vyúčtovanie opakovane otvoriť a vykonať zmeny, ktoré potrebujete. Musíte však rátať s tým, že všetky schválenia budú odvolané a budete musieť vyžiadať nové.

Uzavretie

Uzatvoriť vyúčtovanie môže iba manažér alebo administrátor. Ak neprebehlo schválenie vyúčtovania, pretože ste v účte sám/a môžete dátumy vúčtovania nastaviť ručne v pravej sekcií nazvanej Dátumy a vyplatenie, alebo budete vyzvaní na ich vyplnenie pri samotnom uzatvorení.

Kroky:

  1. Prejdite na detail neuzavretého vyúčtovania
  2. V pravej hornej časti, v riadku s akciami vyúčtovania kliknite na tlačidlo Uzavrieť
  3. Ak ste nevyplnili dátumy odovzdania podkladov a dátum vyúčtovania, budete tak môcť v dialógu, ktorý sa otvorí

Vyúčtovanie je teraz uzavreté a nemôžu byť v ňom vykonané žiadne ďalšie zmeny.

Podmienky uzavretia

Podľa vašich potrieb môže mať váš účet spustené niektoré z podmienok uzavretia:

Úprava podkladov

Ak potrebujete v uzatvorenom vyúčtovaní vykonať akékoľvek zmeny, musíte najprv toto vyúčtovanie otvoriť.

Kroky:

  1. Prejdite na detail už uzavretého vyúčtovania
  2. V pravej hornej časti v riadku s akciami vyúčtovania kliknite na tlačidlo Upraviť podklady

Vyúčtovanie je teraz otvorené a môžete v ňom vykonávať zmeny.

© 2023 Endpoint s. r. o. Želáme vám ešte pekný deň.