Náhrady

Pokiaľ účastník použije na pracovnej ceste súkromné vozidlo, aplikácia automaticky prepočíta náhrady za použitie súkromného motorového vozidla, konkrétne:

  • náhradu za každý prejdený 1 km jazdy,
  • náhradu za spotrebované pohonné látky.

V prípade náhrady za každý prejdený 1 km jazdy aplikácia vyhľadá sadzbu na základe dátumu začatia pracovnej cesty a na základe typu použitého motorového vozidla.

V prípade náhrady za spotrebované pohonné látky aplikácia pri prvom prepočítavaní náhrady použije cenu pohonnej látky vyhlásenú Štatistickým úradom SR. Cenu pohonnej látky v náhrade je možné zmeniť na vlastnú cenu, ktorú zadá používateľ, pričom je k dispozícii možnosť nahrať sken dokladu o nákupe pohonných látok.

Pokiaľ aplikácia bude prepočítavať náhradu za spotrebované pohonné látky v čase, kedy ešte Štatisticky úrad SR nevyhlásil ceny pre dané obdobie, bude automaticky nastavená vlastná cena s nulovou hodnotou. Cenu pohonnej látky je možné prepnúť kedykoľvek na vyhlásenú cenu Štatistickým úradom SR a naopak.

Pokiaľ pracovná cesta trvala dlhšie ako 1 týždeň, prepočet náhrad prebieha na pozadí z dôvodu náročnosti prepočtu. Preto je potrebné po zmenách v presunoch obnoviť stránku, aby sa zobrazili prepočítané údaje.

© 2023 Endpoint s. r. o. Želáme vám ešte pekný deň.