Registrácia a požiadavky

Zaregistrovať váš účet môžete na sluzobka.sk/people/sign_up. Po vyplnení formuláru vám dorazí email, ktorým potvrdíte, že emailová adresa skutočne patrí vám. Pred používaním ešte musíte vyplniť doplňujúce informácie o účte, aby mohla Služobka správne fungovať.

Požiadavky na systém/prehliadač

Služobka je webová aplikácia, ktorá funguje iba v prehliadači: nepotrebujete nič stiahnuť, aby ste ju mohli používať.

Odporúčame používať prehliadače Safari, Firefox alebo Chrome, pretože tie používame pri vývoji, testovaní a našom používaní. K bezproblémovému chodu Služobky budete musieť mať zapnuté cookies a JavaScript.

Aby ste sa mohli v Služobke efektívne pohybovať, máte k dispozícii navigáciu, ktorá je na vrchu každej stránky.

Obrázok navigácie

Navigácia v aplikácii

Máte k dispozícii odkazy, pomocou ktorých sa dostanete do jednotlivých častí aplikácie:

  • Domov - prehľad o celom účte, váš kalendár a vyúčtovania ktoré nie sú dokončené
  • Cestovné príkazy - zoznam cestovných príkazov, kde po rozkliknutí máte k dispozícii detail
  • Vyúčtovania - zoznam vyúčtovaní cestovných príkazov
  • Vozidlá - zoznam vozidiel v účte
  • Nastavenia
  • Aktuálne prihlásená osoba

Pokračujte ďalším článkom o tom ako v Služobke vytvoriť a vyúčtovať cestovný príkaz.

© 2023 Endpoint s. r. o. Želáme vám ešte pekný deň.