Stravné od 1. 6. 2023

Stravné sa od 1. 6. 2023 opät zvýši. Na tuzemskych pracovných cestách budú mať tak účastníci nárok na vyššie stravné.
Publikované dňa 22.5.2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a preto pristúpilo k opätovnému zvyšovaniu súm stravného pre tuzemské pracovné cesty.

Sumy stravného od 1. júna 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky vyhlásilo dňa 20. mája 2023 opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného, ktorým ustanovuje nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty, ktoré budú platné od 1. júna 2023. Týmto opatrením sa zrušuje predchádzajúce opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného. Pôvodné sumy stravného, ktoré boli v platnosti od 1. januára 2023, budú platné do 31. mája 2023.

Časové pásmo Suma stravného do 31. 5. 2023 Suma stravného od 1. 6. 2023
5 až 12 hodín 6,80 € 7,30 €
12 hodín až 18 hodín 10,10 € 10,90 €
nad 18 hodín 15,30 € 16,40 €

Sumy základných náhrad za používanie súkromných vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky týmto novým opatrením nepristúpilo k zmene súm základných náhrad za používanie súkromných vozidiel. V platnostni preto zostávajú v platnosti aktuálne sumy, ktoré sú platné od 1. apríla 2023.

Typ vozidla Suma náhrady od 1. 4. 2023
jednostopové vozidlá a trojkolky 0,067 €
osobné cestné motorové vozidlá 0,239 €

S našou aplikáciou nemusíte mať žiadne starosti. Nové sumy stravného sú už v Služobke pripravené a budú automaticky priradené vo vyúčtovaniach od 1. júna 2023.

Vytvorte a vyúčtujte pracovnú cestu aj za 1 minútu! Vyskúšajte ako vám Služobka s tým dokáže pomôcť.

Vyskúšať Služobku zadarmo