Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a preto pristúpilo k opätovnému zvyšovaniu súm stravného pre tuzemské pracovné cesty.

Sumy stravného od 1. júna 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky vyhlásilo dňa 20. mája 2023 opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného, ktorým ustanovuje nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty, ktoré budú platné od 1. júna 2023. Týmto opatrením sa zrušuje predchádzajúce opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného. Pôvodné sumy stravného, ktoré boli v platnosti od 1. januára 2023, budú platné do 31. mája 2023.

Časové pásmo Suma stravného do 31. 5. 2023 Suma stravného od 1. 6. 2023
5 až 12 hodín 6,80 € 7,30 €
12 hodín až 18 hodín 10,10 € 10,90 €
nad 18 hodín 15,30 € 16,40 €

Sumy základných náhrad za používanie súkromných vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky týmto novým opatrením nepristúpilo k zmene súm základných náhrad za používanie súkromných vozidiel. V platnostni preto zostávajú aktuálne sumy, ktoré sú platné od 1. apríla 2023.

Typ vozidla Suma náhrady od 1. 4. 2023
jednostopové vozidlá a trojkolky 0,067 €
osobné cestné motorové vozidlá 0,239 €

S našou aplikáciou nemusíte mať žiadne starosti. Nové sumy stravného sú už v Služobke pripravené a budú automaticky priradené vo vyúčtovaniach od 1. júna 2023.