Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky vydalo dňa 22. marca 2023 opatrenie č. 88/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Tieto sumy vstupujú do platnosti od 1. apríla 2023.

Základné náhrady za použitie súkromného vozidla

Mnohí podnikatelia využívajú svoje súkromné vozidlo na služobných cestách. Za použitie súkromného vozidla majú podnikatelia nárok na náhradu za každý 1 km jazdy a náhradu za spotrebované pohonné látky. Tieto náhrady si následne môžu uplatniť prostredníctvom vyúčtovania pracovnej cesty, kde od 1. apríla budú uplatňovať tieto sumy:

Typ vozidla Suma náhrady do 31. 3. 2023 Suma náhrady od 1. 4. 2023
jednostopové vozidlá a trojkolky 0,063 € 0,067 €
osobné cestné motorové vozidlá 0,227 € 0,239 €

Príklad

Podnikateľ Jozef použil na svojej služobnej ceste svoje súkromné osobné motorové vozidlo. Počas služobnej cesty precestoval 277 km. Od 1. apríla bude Jozef počítať základnú náhradu nasledovne:

277 km x 0,239 € = 66,203 € - po zaokrúhlení náhrady (na najbližší eurocent nahor) bude základná náhrada vo výške 66,21 €.


S našou aplikáciou nemusíte mať žiadne starosti. Nové základné náhrady sú už v Služobke pripravené a budú automaticky priradené vo vyúčtovaniach od 1. apríla.