Vzhľadom na neustály narastajúci vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní, pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k opätovnému zvýšeniu súm stravného pre tuzemské pracovné cesty.

Sumy stravného od 1. januára 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky vydalo dňa 7. decembra 2022 opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného, ktorým ustanovuje nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty, ktoré budú platné od 1. januára 2023.

Časové pásmo Suma stravného do 31. 12. 2022 Suma stravného od 1. 1. 2023
5 až 12 hodín 6,40 € 6,80 €
12 hodín až 18 hodín 9,60 € 10,10 €
nad 18 hodín 14,50 € 15,30 €

Sumy základných náhrad za používanie súkromných vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky nepristúpilo k zmene súm základných náhrad za používanie súkromných vozidiel a preto zostávajú v platnosti aktuálne sumy, ktoré sú platné od 1. septembra 2022.

Typ vozidla Suma náhrady od 1. 9. 2022
jednostopové vozidlá a trojkolky 0,063 €
osobné cestné motorové vozidlá 0,227 €