Základné náhrady od 1. 7. 2023

Pred mesiacom sa zvyšovalo stravné a teraz prichádza opäť nová zmena pre pracovné cesty. Od 1. júla 2023 vstupujú do platnosti nové základné náhrady.
Publikované dňa 1.7.2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky vydalo dňa 30. júna 2023 opatrenie č. 247/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Tieto sumy vstupujú do platnosti od 1. júla 2023.

Základné náhrady za použitie súkromného vozidla

Mnohí podnikatelia využívajú svoje súkromné vozidlo na pracovných cestách. Za použitie súkromného vozidla majú podnikatelia nárok na náhradu za každý 1 km jazdy a náhradu za spotrebované pohonné látky. Tieto náhrady si následne môžu uplatniť prostredníctvom vyúčtovania pracovnej cesty, kde od 1. júla budú uplatňovať tieto sumy:

Typ vozidla Suma náhrady do 30. 6. 2023 Suma náhrady od 1. 7. 2023
jednostopové vozidlá a trojkolky 0,067 € 0,071 €
osobné cestné motorové vozidlá 0,239 € 0,252 €

Týmto opatrením sa zrušuje predchádzajúce opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktoré udávalo sumy základnej náhrady, ktoré boli platné od 1. apríla 2023. Pôvodné sumy základnej náhrady budú platné do 30. júna 2023.

Príklad

Podnikateľ Jozef použil na svojej pracovnej ceste svoje súkromné osobné motorové vozidlo. Počas služobnej cesty precestoval 277 km. Od 1. júla bude Jozef počítať základnú náhradu nasledovne:

277 km x 0,252 € = 69,804 € - po zaokrúhlení náhrady (na najbližší eurocent nahor) bude výsledná základná náhrada vo výške 69,81 €.


S našou aplikáciou nemusíte mať žiadne starosti. Nové základné náhrady sú už v Služobke pripravené a budú automaticky priradené pre pracovné cesty, ktoré sa uskutočnia od 1. júla 2023.

Už ste vyskúšali Služobku?

Vyúčtujte pracovnú cestu aj za minútu! Vyskúšajte sa ako vám Služobka vie pomôcť niekoľkými užitočnými nástrojmi:

  • Stravné prehľadne zobrazené a prepočítané na každý deň
  • Podklady do účtovníctva vo formáte PDF
  • Cena pohonných látok pri náhradách zo Štatistického úradu
  • Kurzy Európskej centrálnej banky priamo v aplikácii
  • Výsledná suma vyúčtovania automaticky prepočítaná v eurách
  • A ďalšie funkcie...
Detail vyúčtovania pracovnej cesty