Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky vydalo dňa 4. apríla 2024 opatrenie č. 73/2024 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Tieto sumy vstupujú do platnosti od 1. mája 2024.

Základné náhrady za použitie súkromného vozidla

Mnohí podnikatelia využívajú svoje súkromné vozidlo na pracovných cestách. Za použitie súkromného vozidla majú podnikatelia nárok na náhradu za každý 1 km jazdy a náhradu za spotrebované pohonné látky. Tieto náhrady si následne môžu uplatniť prostredníctvom vyúčtovania pracovnej cesty, kde od 1. mája budú uplatňovať tieto sumy:

Typ vozidla Suma náhrady do 30. 4. 2024 Suma náhrady od 1. 5. 2024
jednostopové vozidlá a trojkolky 0,071 € 0,075 €
osobné cestné motorové vozidlá 0,252 € 0,265 €

Týmto opatrením sa zrušuje predchádzajúce opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktoré udávalo sumy základnej náhrady, ktoré boli platné od 1. júla 2023. Pôvodné sumy základnej náhrady budú platné do 30. apríla 2024.

Príklad

Podnikateľ Jozef použil na svojej pracovnej ceste svoje súkromné osobné motorové vozidlo. Počas služobnej cesty precestoval 277 km. Od 1. mája bude Jozef počítať základnú náhradu nasledovne:

277 km x 0,265 € = 73,405 € - po zaokrúhlení náhrady (na najbližší eurocent nahor) bude výsledná základná náhrada vo výške 73,41 €.


S našou aplikáciou nemusíte mať žiadne starosti. Nové základné náhrady sú už v Služobke pripravené a budú automaticky priradené pre pracovné cesty, ktoré sa uskutočnia od 1. mája 2024.