Stravné a základné náhrady od 1. septembra 2022

Čaká nás zvyšenie sumy stravného a náhrad už druhý krát tento rok.
Publikované dňa 15.8.2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opätovne zvýšilo sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty a základných náhrad za používanie súkromných vozidiel, ktoré budú v platnosti od 1. septembra 2022.

Sumy stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní vydalo dňa 6. 8. 2022 opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného, ktorým ustanovuje nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy sú platné od 1. septembra 2022.

Časové pásmo Suma stravného do 31. 8. 2022 Suma stravného od 1. 9. 2022
5 až 12 hodín 6,00 € 6,40 €
12 hodín až 18 hodín 9,00 € 9,60 €
nad 18 hodín 13,70 € 14,50 €

Sumy základných náhrad za používanie súkromných vozidiel pri pracovných cestách

Taktiež v rovnaký deň vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky taktiež aj opatrenie č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorým ustanovuje nové sumy základných náhrad za každý 1 km jazdy súkromným cestným motorovým vozidlom pri pracovnej ceste. Sumy sú platné od 1. septembra 2022.

Typ vozidla Suma náhrady do 31. 8. 2022 Suma náhrady od 1. 9. 2022
jednostopové vozidlá a trojkolky 0,059 € 0,063 €
osobné cestné motorové vozidlá 0,213 € 0,227 €

Už ste vyskúšali Služobku?

Vyúčtujte pracovnú cestu aj za minútu! Vyskúšajte sa ako vám Služobka vie pomôcť niekoľkými užitočnými nástrojmi:

  • Stravné prehľadne zobrazené a prepočítané na každý deň
  • Podklady do účtovníctva vo formáte PDF
  • Cena pohonných látok pri náhradách zo Štatistického úradu
  • Kurzy Európskej centrálnej banky priamo v aplikácii
  • Výsledná suma vyúčtovania automaticky prepočítaná v eurách
  • A ďalšie funkcie...
Detail vyúčtovania pracovnej cesty