Nové v Služobke: Priemerné ceny pohonných látok

Odteraz sa Vám náhrady za spotrebované palivo budú počítať automaticky, podľa cien zo Štatistického úradu SR.
Publikované dňa 14.6.2022

Do aplikácie sme zapracovali priemerné ceny pohonných hmôt zistených Štatistickým úradom SR, aby sme Vám uľahčili prácu s vyúčtovaním cestovnej náhrady za spotrebované pohonné látky. Naša aplikácia to celé spraví za vás.

Cestovné náhrady pri použití súkromného motorového vozidla

Pri použití súkromného motorového vozidla má účastník pracovnej cesty nárok na náhradu za každý prejdený km a náhradu za spotrebované pohonné látky.

Náhrada za každý prejdený km patrí účastníkovi vo výške 0,213 €/km za každý prejdený km počas pracovnej cesty pri použití súkromného osobného motorového vozidla. V prípade, ak účastník použil súkromnú motorku alebo trojkolku, má nárok na náhradu vo výške 0,059 €/km.

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí účastníkovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla alebo v osvedčení o evidencii vozidla.

Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonných látok. V prípade ak účastník nepreukáže doklad o kúpe pohonných látok, na výpočet sa použije priemerná cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom SR.

Priemerné týždenné ceny PHL zistené Štatistickým úradom SR priamo v aplikácii

Pokiaľ účastník nepreukáže doklad o kúpe pohonných látok, nemusíte absolútne robiť nič. Už viac nebudete musieť prácne vyhľadávať priemerné ceny pohonných látok. Naša aplikácia ich automaticky sama vyhľadá a doplní do samotnej náhrady. Stačí, ak pri presune bude zvolený ako dopravný prostriedok súkromné motorového vozidlo a o zvyšok sa postará aplikácia.

Formulár úpravy náhrady za pohonné látky

Formulár úpravy náhrady za pohonné látky

Pokiaľ bolo použité benzínové motorové vozidlo, aplikácia automatický priradí pohonnú látku Benzín natural 95 oktánový. V prípade, že by ste chceli použiť priemernú cenu pre Benzín natural 98 oktánový, môžete túto cenu zvoliť priamo v úprave náhrady.

Obsah výberu priemerných cien podľa štatistického úradu

Obsah výberu priemerných cien podľa štatistického úradu

Už ste vyskúšali Služobku?

Vyúčtujte pracovnú cestu aj za minútu! Vyskúšajte sa ako vám Služobka vie pomôcť niekoľkými užitočnými nástrojmi:

  • Stravné prehľadne zobrazené a prepočítané na každý deň
  • Podklady do účtovníctva vo formáte PDF
  • Cena pohonných látok pri náhradách zo Štatistického úradu
  • Kurzy Európskej centrálnej banky priamo v aplikácii
  • Výsledná suma vyúčtovania automaticky prepočítaná v eurách
  • A ďalšie funkcie...
Detail vyúčtovania pracovnej cesty