Od 1. mája 2022 budú v platnosti nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty a základných náhrad za používanie cestných vozidiel pri pracovných cestách.

Sumy stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky vydalo dňa 7. 4. 2022 opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, ktorým ustanovuje nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy sú platné od 1. mája 2022.

Časové pásmo Suma stravného
5 až 12 hodín 6,00 €
12 hodín až 18 hodín 9,00 €
nad 18 hodín 13,70 €

Sumy základných náhrad za používanie cestných vozidiel pri pracovných cestách

V rovnaký deň vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky taktiež aj opatrenie č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorým ustanovuje nové sumy základných náhrad za každý 1 km jazdy súkromným cestným motorovým vozidlom pri pracovnej ceste. Sumy sú platné od 1. mája 2022.

Typ vozidla Suma náhrady
jednostopové vozidlá a trojkolky 0,059 €
osobné cestné motorové vozidlá 0,213 €